call us 0700 078 1195 email us info@learn-shiatsu.co.uk fax us 020 7739 9916 

ZEN School of SHIATSU 19/21 Phipp Street London EC2A 4NP CLICK for Map